Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001

 • Start
 • Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001

Szkolenie ma na celu przedstawienie funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę ISO/IEC 27001.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla konsultantów, kierowników bezpieczeństwa informacji oraz audytorów wewnętrznych.

Konspekt szkolenia

 • Zapoznanie z wymaganą dokumentacją SZBI
 • Omówienie sposobu zarządzania aktywami
 • Przedstawienie metody wykonywania audytu wewnętrznego
 • Odniesienie się do metodyki zarządzania ryzykiem i analiza ryzyka
 • Wdrażania SZBI
 • Omówienia zabezpieczeń z załącznika A normy;

Cena zawiera

 • Doświadczonego zawodowego trenera
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Dojazd i zakwaterowanie trenera
Cart
X