Audyt RODO BIP i Strony www

 • Start
 • Audyt RODO BIP i Strony www

Korzystając z usługi Audytu RODO Biuletynu Informacji Publicznej przygotujesz się do ewentualnej kontroli i sprawdzisz stan przygotowania do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Opis

Zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UODO rocznym planem kontroli sektorowych, w 2019 roku UODO zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych przez podmioty publiczne w zakresie udostępniania danych w Biuletynie Informacji Publicznej. Korzystając z usługi audytu przygotujesz się do ewentualnej kontroli i sprawdzisz stan przygotowania do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Zakres usługi:

Sprawdzenie podstaw przetwarzania danych osobowych wskazanych w dokumentach umieszczonych w BIP i na stronie podmiotu obejmujące:

 • Weryfikacja zgód na przetwarzanie danych osobowych umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej i Stronie Podmiotu (dobrowolność wyrażania zgody, domniemanie, zasada celowości).

Weryfikacja realizacji obowiązków informacyjnych umieszczonych na stronach www podmiotu:

 • Spełnienie obowiązku informacyjnego (kompletność przekazywanych danych, jasność i przejrzystość informacji);
 • Realizacja obowiązków wynikających z RODO w zamówieniach publicznych umieszczonych w BIP podmiotu;
 • Prowadzone rekrutacje na wolne stanowiska urzędnicze.

Sprawdzenie stosowania zasady minimalizacji danych:

 • Przegląd dokumentów i wniosków zbieranych od petentów pod kątem pozyskiwanych danych.

Poszukiwanie możliwych przypadków naruszeń udostępnienia danych osobowych:

 • Analiza udostępnionych dokumentów na stronach podmiotu tj. uchwały, raporty inne opracowania w których mogą pojawić się dane osób fizycznych.
 • Spełnienie obowiązków związanych z opublikowaniem danych Inspektora Ochrony Danych zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

Sporządzamy raport z audytu zawierający ocenę udostępniania danych:

 • Oceny wynikające z niezgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi
 • Oceny wynikające z niezgodności ze opublikowanymi zaleceniami Grupy Roboczej Artykułu 29
 • Oceny wynikające z dobrych praktyk, których wdrożenie zoptymalizuje techniczne i/lub organizacyjne mechanizmy zabezpieczające dane osobowe
Cart
X