Szkolenie Praktyczne aspekty RODO

 • Start
 • Szkolenie Praktyczne aspekty RODO

Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do wykonywania pracy związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Uczestnicy poznają definicje, pojęcia oraz środki przetwarzania danych osobowych. Szkolenie jest skierowane do sektora publicznego.

Grupa docelowa:

Szkolenie RODO dedykowane jest osobom chcącym nabyć wiedzę, na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, nowej roli Inspektora, nowych kompetencji i uprawnień PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych.

Konspekt szkolenia:

 • Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych w sektorze publicznym – kontekst prawny
  • Przedstawienie obwiązujących krajowych aktów prawnych  oraz kodyfikacji europejskiej
 • Podstawowe definicje
  • Dane osobowe
  • Szczególne kategorie danych osobowych
  • Administrator
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych – przesłanki legalizujące przetwarzanie
  • Zgoda osoby, której dane dotyczą
  • Zbieranie zgód
  • Zgoda i warunki udzielania oświadczenia woli na przetwarzanie danych osobowych
  • Zasady odwoływania zgody
  • Przetwarzanie danych niezbędne do wykonania umowy
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego  (wynikające z przepisów prawa)
  • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. (Organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań nie mogą powoływać się na ten przepis.)
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
  • Przedstawienie zasad zbierania i przechowywania danych osobowych,
  • Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości
  • Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych
  • Zasada minimalizacji
  • Zasada prawidłowości
  • Ograniczenia przechowywania danych
  • Integralności i poufności danych
  • Rozliczalności
 • Ogólne zasady organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych:
  • Przetwarzanie wyłącznie na polecenie administratora
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • Oświadczenia o zachowaniu poufności
  • Szkolenia
 • Realizacja obowiązku informacyjnego
  • Klauzula informacyjna (katalog przekazywanych informacji)
  • Techniczne sposoby realizowania obowiązku informacyjnego
  • Sytuacje, w których jesteśmy zobligowani do realizowania obowiązku informacyjnego
 • Realizacja praw osób fizycznych (obsługa żądań)
  • Terminy
  • Sposób odpowiedzi
  • Prawa osób, których dane są przetwarzane tj. prawo dostępu, prawo poprawiania, prawo do bycia zapomnianym, prawo przenoszenia danych, prawo do wzniesienia sprzeciwu, prawo dotyczące profilowania
 • Administrator/podmiot przetwarzający (procesor) definicje
  • Omówienie roli administratora i podmiotu przetwarzającego z uwzględnieniem obowiązków
  • Współadministratorzy – podział obowiązków
  • Omówienie relacji administrator i podmiot przetwarzający
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych  a udostępnienie danych
  • W jakich sytuacjach mamy do czynienia z powierzeniem przetwarzana danych osobowych
  • Kiedy je udostępniamy

Czas trwania szkolenia:

2 godziny zegarowe

Cena zawiera:

 • Doświadczonego zawodowego trenera
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Dojazd i zakwaterowanie trenera
Cart
X