Szkolenie Ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych

 • Start
 • Szkolenie Ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych

Szkolenie przygotowuje do wykonywania pracy związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Uczestnicy poznają obowiązki prawne wynikające z przetwarzania danych, definicje, pojęcia oraz środki przetwarzania danych osobowych. Szkolenie jest skierowanie do sektora oświaty. W ramach szkolenia omawiane są również zmiany na tle kodyfikacji europejskiej z zakresu danych osobowych (rozporządzenie ogólne w zakresie danych osobowych – GDPR).

Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do wykonywania pracy związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Uczestnicy poznają obowiązki prawne wynikające z przetwarzania danych, definicje, pojęcia oraz środki przetwarzania danych osobowych. Szkolenie jest skierowanie do sektora bankowego. W ramach szkolenia omawiane są również zmiany na tle kodyfikacji europejskiej z zakresu danych osobowych (rozporządzenie ogólne w zakresie danych osobowych – GDPR). 

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób administrujących danymi osobowymi, kadry kierowniczej, pracowników przetwarzających dane osobowe (np. pracownicy działów kadr, sekretariatów, IT, marketingu), a także osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.  

Konspekt szkolenia:

 • Zagadnienia ochrony danych osobowych
  • Przedstawiamy obwiązujące akty prawne krajowe oraz kodyfikacje europejskie,
  • Omawiamy zmiany wprowadzone rozporządzeniem ogólnym GDPR,
  • Definicje i pojęcia.
  • Podział Danych Osobowych,
  • Omawiamy warunki i reguły przetwarzania danych osobowych.
  • Rola Administratora Danych Osobowych,
  • Kwestie związane z powierzeniem danych osobowych i podmiotami przetwarzającymi dane organizacji,
  • Zbiory danych definicja, przykłady, rola ADO, zgłaszanie i zwolnienia ze zgłoszeń z obowiązku zgłoszenia,
  • Rejestrowanie kategorii czynności przetwarzania danych osobowych na podstawie GDPR
  • Zasady zbierania danych osobowych.
  • Rola Organu Nadzorczego,
  • Obowiązek informacyjny.
  • Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych po nowelizacji 01/01/2016r.
  • Sankcje karne – przykłady, wymiar kary za konkretne przestępstwa,
 • Bezpieczeństwa Danych Osobowych – Środki bezpieczeństwa i systemy informatyczne
  • Zadania ABI,
  • Rola Inspektora Danych Osobowych w GDPR,
  • Wymogi bezpieczeństwa dla przetwarzania danych w formie elektronicznej,
  • Wymogi funkcjonalne systemów przetwarzania,
  • Warunki techniczne i organizacyjne przetwarzania,
  • Polityka Bezpieczeństwa,
  • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym,
  • Warsztat określenie środków bezpieczeństwa,
  • Kodeks Postępowania w rozporządzeniu GDPR,
  • Poziomy i Środki Bezpieczeństwa,
  • Ocena skutków dla ochrony danych w świetle GDPR,
  • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia unijnego,
 • Kontrola przetwarzania danych osobowych
  • Obowiązek informacyjny,
  • Prawo do kontroli,
  • Składanie wniosku przez osoby, których dane dotyczą,
  • Odmowa udostępniania informacji publicznej,
  • Kontrola zgodności GIODO,
  • Zakres przedmiotowy kontroli,
  • Przebieg kontroli,
 • Podsumowanie szkolenia
  • Pytania i odpowiedzi w celu sprawdzenia wiedzy,
  • Odpowiedź trenera na pytania uczestników szkolenia do wyczerpania tematu.

Czas trwania szkolenia

Do 4 godzin zegarowych,  uwzględniając przerwę 15 min.

Cena zawiera:

 • Doświadczonego zawodowego trenera;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Dojazd i zakwaterowanie trenera;
Cart
X