Audyt Zgodności RODO

 • Start
 • Audyt Zgodności RODO

Audyt Zgodności RODO

Audyt zgodności z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych to pierwszy krok na drodze spełnienia wymagań parlamentu europejskiego i rady UE. Realizacja usługi pozwoli na inwentaryzacje posiadanych zasobów ochrony danych osobowych oraz wykaże, jakie należy podjąć kroki, aby spełnić wymagania RODO.

Opis

Audyt zgodności z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych to pierwszy krok na drodze spełnienia wymagań parlamentu europejskiego i rady UE. Realizacja usługi pozwoli na inwentaryzacje posiadanych zasobów ochrony danych osobowych oraz wykaże, jakie należy podjąć kroki, aby spełnić wymagania RODO.

Zakres usługi:

Ustalenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą:

 • Określamy plan, zakres oraz kryteria audytu.
 • Spotkanie otwierające działania audytowe. 

Zakres audytu:

 • Analiza i ocena spełnienia obowiązków organizacji w zakresie rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  • Rejestrowanie czynności przetwarzania
  • Powierzenie przetwarzania danych osobowych
  • Obowiązek informacyjny
  • Stosowane klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • Ocena stopnia zabezpieczenia danych osobowych i stosowanych środków technicznych i organizacyjnych
  • Polityki ochrony danych osobowych;
  • Pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych
  • Dostępność i przywrócenie dostępu do danych
  • Mierzenie skuteczności mechanizmów kontrolnych dla wprowadzonych środków
  • Procedury zgłaszania i reakcji na naruszenia ochrony danych osobowych
 • Weryfikacji przygotowanej oceny skutków dla ochrony danych
  • Procedury zarządzania ryzykiem
  • Obowiązek realizacji oceny
 • Badanie przygotowania do zmian w zakresie inspektora ochrony danych
  • Wyznaczenie inspektora ochrony danych
  • Status i pozycja DPO
  • Zadania i przygotowanie DPO

Podsumowanie oraz wnioski z przeprowadzonego audytu:

 • Sporządzamy raport z audytu zawierający ocenę w zakresie zapewnienia skutecznego poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Oceny te zostaną podzielone na:
  • Oceny wynikające z niezgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi
  • Oceny wynikające z niezgodności ze opublikowanymi zaleceniami Grupy Roboczej Artykułu 29
  • Oceny wynikające z dobrych praktyk, których wdrożenie zoptymalizuje techniczne i/lub organizacyjne mechanizmy zabezpieczające dane osobowe
 • Spotkanie zamykające wraz z przedstawieniem spostrzeżeń
 • Przekazanie raportu
 • Doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych.
Cart
X