Audyt Zgodności ISO/IEC 27001

 • Start
 • Audyt Zgodności ISO/IEC 27001

Audyt Zgodności ISO/IEC 27001

Audytorzy firmy Elit Partner sprawdzają działalność i oceniają poziom realizacji wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Audyt obiektywnie i bezstronnie doprowadza do skontrolowania danej jednostki, dochodzi do sprawdzenia wymogów normy ISO/IEC 27001.

Dlaczego warto?

Audytorzy firmy Elit Partner sprawdzają działalność i oceniają poziom realizacji wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Audyt obiektywnie i bezstronnie doprowadza do skontrolowania danej jednostki, dochodzi do sprawdzenia wymogów normy ISO/IEC 27001.

Ustalenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

 • Określamy plan, zakres oraz kryteria audytu.
 • Spotkanie otwierające działania audytowe.

Zakres audytu

 • Weryfikujemy wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w obszarach:

-Organizacji bezpieczeństwa informacji

-Zarządzania aktywami

-Bezpieczeństwa zasobów ludzkich

-Bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego

-Zarządzania systemami i sieciami

-Kontroli dostępu

-Pozyskiwania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych

-Zarządzania incydentami bezpieczeństwa

-Zarządzania ciągłością działania

-Zgodność z regulacjami

 • Analizujemy istniejące dokumenty: procedury, instrukcje, regulaminy dotyczące bezpieczeństwa informacji oraz wchodzące w skład Polityki Bezpieczeństwa.
 • Oceniamy ww. dokumentny pod kątem zgodności z normą ISO/IEC 27001:2014, w oparciu o Załącznik A tej normy.
 • Sprawdzamy poprawność wdrożenia i funkcjonowania opisanych zabezpieczeń – wywiady z użytkownikami systemu i wizje lokalne.
 • Weryfikujemy poprawność realizacji procedur zawartych w Polityce Bezpieczeństwa – wywiady z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację procedur.

Podsumowanie oraz wnioski z przeprowadzonego audytu

 • Sporządzamy raport z audytu, w którym zawarty jest opis funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w odniesieniu do wytycznych zawartych w rozporządzeniu i rekomendacji.
 • Spotkanie zamykające oraz przekazanie raportu.
 • Doradzamy w zakresie wdrożenia SZBI.
Cart
X