Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 • Start
 • Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Dlaczego warto?

Audytorzy firmy Elit Partner sprawdzają działalność i oceniają poziom realizacji wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Audyt obiektywnie i bezstronnie doprowadza do skontrolowania danej jednostki, dochodzi do sprawdzenia wymogów normy ISO/IEC 27001.

Ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:

 • Określamy plan, zakres oraz kryteria audytu
 • Spotkanie otwierające działania audytowe

Zakres audytu:

Weryfikujemy wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w obszarach:

 • Organizacji bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzania aktywami
 • Bezpieczeństwa zasobów ludzkich
 • Bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego
 • Zarządzania systemami i sieciami
 • Kontroli dostępu
 • Pozyskiwania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych
 • Zarządzania incydentami bezpieczeństwa
 • Zarządzania ciągłością działania
 • Zgodność z regulacjami

Analizujemy istniejące dokumenty:

 • Procedury
 • Instrukcje
 • Regulaminy dotyczące bezpieczeństwa informacji
 • Wchodzące w skład Polityki Bezpieczeństwa

Oceniamy:

 • ww. dokumentny pod kątem zgodności z normą ISO/IEC 27001

Sprawdzamy:

 • poprawność wdrożenia i funkcjonowania opisanych zabezpieczeń – wywiady z użytkownikami systemu i wizje lokalne

Weryfikujemy:

 • poprawność realizacji procedur zawartych w Polityce Bezpieczeństwa – wywiady z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację procedur

Podsumowanie oraz wnioski z przeprowadzonego audytu:

 • Sporządzamy raport z audytu, w którym zawarty jest opis funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w odniesieniu do wytycznych zawartych w rozporządzeniu i rekomendacji
 • Doradzamy w zakresie wdrożenia SZBI
Cart
X