Szkolenie Radni a RODO

 • Start
 • Szkolenie Radni a RODO

Cel szkolenia:

Szkolenie dotyczy najczęściej spotykanych problemów z przetwarzaniem danych osobowych przez Radnych Miast, Gmin, Powiatów. Dzięki warsztatom uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli im w sprawny sposób posługiwać się danymi osobowymi na swoim stanowisku, uwzględniając obowiązki jak i możliwości władz gmin i powiatów w zakresie dostępu do danych.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób zasiadających w radach gmin, powiatów jak i urzędników, którzy współpracują z radnymi.

Konspekt szkolenia:

 • Zagadnienia ochrony danych osobowych
  • Przedstawiamy obwiązujące akty prawne krajowe oraz kodyfikacje europejskie z zakresu Ochrony Danych Osobowych
  • Przedstawiamy podstawy prawne wraz z przykładami obowiązującymi w jednostce samorządu terytorialnego
  • Definicje i pojęcia
  • Podział Danych Osobowych
  • Omawiamy warunki i reguły przetwarzania danych osobowych
  • Rola Administratora Danych Osobowych w kontekście obowiązków i odpowiedzialności
  • Kwestie związane z powierzeniem danych osobowych i podmiotami przetwarzającymi dane organizacji
  • Czynności przetwarzania danych osobowych w kontekście działalności radnych i jednostek samorządu terytorialnego
  • Zasady zbierania danych osobowych
  • Rola Organu Nadzorczego
  • Obowiązek informacyjny
  • Transmisje, publikacja sesji i anonimizacja nagrań
  • Sankcje karne i administracyjne – przykłady, wymiar kary za konkretne przestępstwa
  • Odpowiedzialność cywilna w zakresie naruszeń ochrony danych
 • Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych przez Radnych
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Radni
  • Udostępnienie danych osobowych na wniosek Radnego, Zarządu i Komisji
  • Podstawy prawne do udostępnienia danych
  • Udostępnienie danych osobowych Radnego przez urzędnika na prośbę obywatela
  • Posiedzenia Rady i jej jawność z uwzględnieniem wyroków Sądów i interpretacji UODO
  • Protokoły z kontroli
  • Komisja rewizyjna i prawo kontroli danych osobowych
  • Oświadczenia majątkowe zakres danych i przykładowe naruszenia
  • Zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych przez Radnych (np. poczta elektroniczna, dokumentacja danych osobowych)
 • Bezpieczeństwa Danych Osobowych – Środki bezpieczeństwa i systemy informatyczne
  • Zadania IOD
  • Rola Inspektora Danych Osobowych
  • Wymogi bezpieczeństwa dla przetwarzania danych w formie elektronicznej
  • Wymogi funkcjonalne systemów przetwarzania
  • Warunki techniczne i organizacyjne przetwarzania
  • Obowiązujące regulacje wewnętrzne w tym Polityka Bezpieczeństwa
  • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
  • Środki bezpieczeństwa informatycznego
  • Poziomy i Środki Bezpieczeństwa
  • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia unijnego
 • Kontrola przetwarzania danych osobowych
  • Obowiązek informacyjny
  • Prawo do kontroli
  • Składanie wniosku przez osoby, których dane dotyczą
  • Odmowa udostępniania informacji publicznej
  • Kontrola zgodności Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Zakres przedmiotowy kontroli
  • Przebieg kontroli
 • Podsumowanie szkolenia
  • Pytania i odpowiedzi w celu sprawdzenia wiedzy
  • Odpowiedź trenera na pytania uczestników szkolenia do wyczerpania tematu

Czas trwania szkolenia:

3 godziny zegarowe

Cena zawiera:

 • Doświadczonego zawodowego trenera
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Dojazd i zakwaterowanie trenera
Cart
X