Szkolenie Radni a ochrona danych osobowych

 • Start
 • Szkolenie Radni a ochrona danych osobowych

Szkolenie dotyczy najczęściej spotykanych problemów z przetwarzaniem danych osobowych przez Radnych Miast, Gmin, Powiatu. Dzięki warsztatom uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli im w sprawny sposób posługiwać się danymi osobowymi na swoim stanowisku, uwzględniając obowiązki jak i możliwości władz gmin i powiatu w zakresie dostępu do danych.

Cel szkolenia:

Szkolenie dotyczy najczęściej spotykanych problemów z przetwarzaniem danych osobowych przez Radnych Miast, Gmin, Powiatu. Dzięki warsztatom uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli im w sprawny sposób posługiwać się danymi osobowymi na swoim stanowisku, uwzględniając obowiązki jak i możliwości władz gmin i powiatu w zakresie dostępu do danych.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób zasiadających w radach gmin, powiatów jak i urzędników, którzy współpracują z radnymi.

Konspekt szkolenia:

 • Zagadnienia ochrony danych osobowych
  • Przedstawiamy obwiązujące akty prawne krajowe oraz kodyfikacje europejskie
  • Omawiamy zmiany wprowadzone rozporządzeniem ogólnym GDPR
  • Definicje i pojęcia
  • Podział Danych Osobowych
  • Omawiamy warunki i reguły przetwarzania danych osobowych
  • Rola Administratora Danych Osobowych
  • Kwestie związane z powierzeniem danych osobowych i podmiotami przetwarzającymi dane organizacji
  • Zbiory danych definicja, przykłady, rola ADO, zgłaszanie i zwolnienia ze zgłoszeń z obowiązku zgłoszenia
  • Rejestrowanie kategorii czynności przetwarzania danych osobowych na podstawie GDPR
  • Zasady zbierania danych osobowych
  • Rola Organu Nadzorczego
  • Obowiązek informacyjny
  • Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych po nowelizacji 01/01/2016r
  • Sankcje karne – przykłady, wymiar kary za konkretne przestępstwa
 • Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych przez Radnych
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Radni
  • Udostępnienie danych osobowych na wniosek Radnego
  • Udostępnienie danych osobowych Radnego przez urzędnika na prośbę obywatela
  • Posiedzenia Rady i jej jawność z uwzględnieniem wyroków i interpretacji UODO
  • Protokoły z kontroli
  • Komisja rewizyjna i prawo kontroli danych osobowych
  • Oświadczenia majątkowe zakres danych i przykładowe naruszenia
  • Zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych przez Radnych (np. poczta elektroniczna, dokumentacja danych osobowych)
 • Bezpieczeństwa Danych Osobowych – Środki bezpieczeństwa i systemy informatyczne
  • Zadania IOD
  • Rola Inspektora Danych Osobowych w GDPR
  • Wymogi bezpieczeństwa dla przetwarzania danych w formie elektronicznej
  • Wymogi funkcjonalne systemów przetwarzania
  • Warunki techniczne i organizacyjne przetwarzania
  • Polityka Bezpieczeństwa
  • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
  • Warsztat określenie środków bezpieczeństwa
  • Kodeks Postępowania w rozporządzeniu GDPR
  • Poziomy i Środki Bezpieczeństwa
  • Ocena skutków dla ochrony danych w świetle GDPR
  • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia unijnego
 • Kontrola przetwarzania danych osobowych
  • Obowiązek informacyjny
  • Prawo do kontroli
  • Składanie wniosku przez osoby, których dane dotyczą
  • Odmowa udostępniania informacji publicznej
  • Kontrola zgodności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Zakres przedmiotowy kontroli
  • Przebieg kontroli
 • Podsumowanie szkolenia
  • Pytania i odpowiedzi w celu sprawdzenia wiedzy
  • Odpowiedź trenera na pytania uczestników szkolenia do wyczerpania tematu

Czas trwania szkolenia

3 godziny zegarowe uwzględniając przerwę 15 min.

Cena zawiera:

 • Doświadczonego zawodowego trenera;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Dojazd i zakwaterowanie trenera;
Cart
X