Przejęcie funkcji Pełnomocnika ds. SZBI (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji)

  • Start
  • Przejęcie funkcji Pełnomocnika ds. SZBI (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji)

Dzięki tej usłudze zyskujesz pewność, iż bezpieczeństwo informacji w organizacji stoi na najwyższym poziomie. Dodatkową, istotną korzyścią jest oszczędność czasu i pieniędzy – skupiasz się na swojej działalności, natomiast my bierzemy na siebie obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji i wdrożeniem, utrzymaniem i udoskonalaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Dlaczego warto?

Dzięki tej usłudze zyskujesz pewność, iż bezpieczeństwo informacji w organizacji stoi na najwyższym poziomie. Dodatkową, istotną korzyścią jest oszczędność czasu i pieniędzy – skupiasz się na swojej działalności, natomiast my bierzemy na siebie obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji i wdrożeniem, utrzymaniem i udoskonalaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Ustalenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

W celu nawiązania współpracy ważne jest wcześniejsze spotkanie, na którym omówimy szczegóły zakresu pracy i obowiązki, jakie dana jednostka chciałaby nam powierzyć.

Zakres usługi

– Przeprowadzamy analizę luk Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;

– Przygotowujemy raport wykrytych nieprawidłowości.

– Zapewniamy zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12;

– Współpracujemy z najwyższym kierownictwem w zakresie przygotowywania materiałów na przegląd kierownictwa (przeglądy zarządzania);

– Koordynujemy realizacje działań wynikających z przeglądów;

– Sprawdzamy i zapewniamy zgodność dokumentacji systemowej z wymaganiami prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji np. rozporządzeniem KRI;

– Wybieramy i przygotowujemy audytorów wewnętrznych;

– Planujemy i realizujemy proces wewnętrznych audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;

– Nadzorujemy i realizujemy działania korygujące i zapobiegawcze;

– Planujemy i organizujemy szkolenia związane z uświadamianiem i rozwojem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;

– Koordynujemy przygotowania i przestrzeganie postanowień klasyfikacji informacji;

– Współpracujemy z zespołami merytorycznymi w zakresie przeprowadzenia identyfikacji, analizy i oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji, w tym koordynujemy realizowanie działań ujętych w planie postępowania z ryzykiem utraty informacji;

– Zarządzamy i koordynujemy proces związany z incydentami bezpieczeństwa informacji;

– Nadzorujemy przestrzeganie postanowień związanych z wdrażaniem, realizowaniem i dokumentowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;

– Współdziałamy na wszystkich poziomach organizacji w celu promocji zasad bezpieczeństwa informacji.

Cart
X