Przejęcie funkcji IOD (Inspektor Ochrony Danych)

 • Start
 • Przejęcie funkcji IOD (Inspektor Ochrony Danych)

Dzięki tej usłudze zyskujesz pewność, iż ochrona danych pracowników i Twoich klientów jest spełniona na najwyższym poziomie. Dodatkową, istotną korzyścią jest oszczędność czasu i pieniędzy – skupiasz się na swojej działalności, natomiast my bierzemy na siebie obowiązki związane z ochroną danych osobowych.

Opis

Dzięki tej usłudze zyskujesz pewność, iż ochrona danych pracowników i Twoich klientów jest spełniona na najwyższym poziomie. Dodatkową, istotną korzyścią jest oszczędność czasu i pieniędzy – skupiasz się na swojej działalności, natomiast my bierzemy na siebie obowiązki związane z ochroną danych osobowych.

Zakres Usługi

Ustalenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

 • W celu nawiązania współpracy ważne jest wcześniejsze spotkanie, na którym omówimy szczegóły zakresu pracy i obowiązki, jakie dana jednostka chciałaby nam powierzyć.

  Przejęcie funkcji IOD
 • Doradzanie w zakresie polityk ochrony danych osobowych.
 • Sprawowanie nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych i poinformowanie stron uczestniczących w procesie przetwarzania danych o obowiązkach spoczywających na mocy rozporządzenia.
 • Udzielanie na żądanie administratora zaleceń do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorujemy wykonanie analizy.
 • Wspieranie w ramach ustanawiania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 • Reprezentowanie organizacji w kontakcie z organem nadzorczym tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych w razie kontroli.
 • Sprawowanie nadzoru nad naruszeniami ochrony danych osobowych.
 • Koordynowanie i nadzorowanie realizacji obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania.
 • Prowadzenie regularnych audytów w zakresie ochrony danych osobowych wraz z przekazywaniem raportów do Administratora.
 • Realizacja działań uświadamiających pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Weryfikowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Opiniowanie wpływających wniosków pod kątem ochrony danych osobowych.
 • Sprawowanie nadzoru nad procesem wydawania upoważnień i uprawnień do systemów informatycznych.
 • Nadzorowanie procesu realizacji obowiązku informacyjnego.
Cart
X