Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001)

 • Start
 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001)

Usługa ta doprowadza do pozyskania usystematyzowanego sposobu zarządzania i dbania o bezpieczeństwo informacji, właściwe dla wymogów organizacji. Dodatkowo upewniają się Państwo, że owa ochrona dotyczy wszystkich aspektów działania organizacji.

Dlaczego warto?

Usługa ta doprowadza do pozyskania usystematyzowanego sposobu zarządzania i dbania o bezpieczeństwo informacji, właściwe dla wymogów organizacji. Dodatkowo upewniają się Państwo, że owa ochrona dotyczy wszystkich aspektów działania organizacji.

Ustalenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

 • Dokonujemy ustaleń projektu wdrożenia SZBI.
 • Dokonujemy wparcia w ramach określenia założeń projektowych m.in. celu, wyników, terminów, organizacji projektu, narzędzi określeniu ryzyka, zarządzania

Zakres usługi

Audyt wstępny

 • Weryfikujemy spełnienie wymagań normy.
 • Zapoznajemy jednostkę z obowiązującymi procedurami w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 • Rozpoznajemy strukturę organizacyjną i procesową organizacji.
 • Dokonujemy identyfikacji wymagań prawnych oraz biznesowych.
 • Przedstawiamy raport dotyczący informacji o zakresie wdrożenia, który zawiera potrzeby organizacji oraz wykryte niezgodności.

Projektowanie systemu

 • Dokonujemy planu projektu wdrożenia.
 • Współpraca w zakresie tworzenia niezbędnej dokumentacji według wymagań normy związane z systemem zarządzania, zarządzaniem ryzykiem, zabezpieczeniami, audytem wewnętrznym.
 • Przybliżamy rozwiązania i edukujemy w ramach wymaganych norm.
 • Dochodzimy do kompromisu i opracowujemy kompletną dokumentację SZBI.

Wdrażanie systemu

 • Sprawujemy nadzór nad stworzoną dokumentacją i zapisami.
 • Wspieramy w ramach wdrażania procedur systemowych.
 • Udzielamy wyjaśnień.

Wsparcie w ramach wyboru jednostki certyfikującej

 • Określamy wymagania audytowe.
 • Przygotowujemy do audytu certyfikującego.
Cart
X