Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001)

 • Start
 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001)

Dlaczego warto?

Usługa ta doprowadza do pozyskania usystematyzowanego sposobu zarządzania i dbania o bezpieczeństwo informacji, właściwe dla wymogów organizacji. Dodatkowo upewniają się Państwo, że owa ochrona dotyczy wszystkich aspektów działania jednostki.

Ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:

 • Dokonujemy ustaleń projektu wdrożenia SZBI
 • Dokonujemy wparcia w ramach określenia założeń projektowych m.in. celu, wyników, terminów, organizacji projektu, narzędzi określenia ryzyka, zarządzania

Zakres usługi:

Audyt wstępny:

 • Weryfikujemy spełnienie wymagań normy
 • Zapoznajemy jednostkę z obowiązującymi procedurami w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Rozpoznajemy strukturę organizacyjną i procesową organizacji
 • Dokonujemy identyfikacji wymagań prawnych oraz biznesowych
 • Przedstawiamy raport dotyczący informacji, o zakresie wdrożenia, który zawiera potrzeby organizacji oraz wykryte niezgodności

Projektowanie systemu:

 • Dokonujemy planu projektu wdrożenia
 • Współpracujemy w zakresie tworzenia niezbędnej dokumentacji według wymagań normy związanej z systemem zarządzania, zarządzaniem ryzykiem, zabezpieczeniami i audytem wewnętrznym
 • Przybliżamy rozwiązania i edukujemy w ramach wymaganych norm
 • Dochodzimy do kompromisu i opracowujemy kompletną dokumentację SZBI

Wdrażanie systemu:

 • Wspieramy w ramach wdrażania procedur systemowych
 • Udzielamy wyjaśnień
Cart
X