Szkolenie ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych

 • Start
 • Szkolenie ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych

Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do wykonywania pracy związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Uczestnicy poznają obowiązki prawne wynikające z przetwarzania danych, definicje, pojęcia oraz środki przetwarzania danych osobowych. Szkolenie skierowanie jest do sektora bankowego.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób administrujących danymi osobowymi, kadry kierowniczej, pracowników przetwarzających dane osobowe (np. pracownicy działów kadr, sekretariatów, IT, marketingu), a także osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.  

Konspekt szkolenia:

 • Zagadnienia ochrony danych osobowych
  • Przedstawiamy obwiązujące akty prawne krajowe oraz kodyfikacje europejskie
  • Definicje i pojęcia
  • Podział Danych Osobowych
  • Omawiamy warunki i reguły przetwarzania danych osobowych
  • Rola Administratora Danych Osobowych
  • Kwestie związane z powierzeniem danych osobowych i podmiotami przetwarzającymi dane organizacji
  • Zbiory danych definicja, przykłady, rola ADO, zgłaszanie i zwolnienia ze zgłoszeń z obowiązku zgłoszenia
  • Rejestrowanie kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
  • Zasady zbierania danych osobowych
  • Rola Organu Nadzorczego
  • Obowiązek informacyjny
  • Sankcje karne – przykłady, wymiar kary za konkretne przestępstwa
 • Bezpieczeństwa Danych Osobowych – Środki bezpieczeństwa i systemy informatyczne
  • Rola Inspektora Danych Osobowych
  • Wymogi bezpieczeństwa dla przetwarzania danych w formie elektronicznej
  • Wymogi funkcjonalne systemów przetwarzania
  • Warunki techniczne i organizacyjne przetwarzania
  • Polityka Bezpieczeństwa
  • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
  • Poziomy i Środki Bezpieczeństwa
  • Ocena skutków dla ochrony danych
  • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia unijnego
 • Kontrola przetwarzania danych osobowych
  • Obowiązek informacyjny
  • Prawo do kontroli
  • Składanie wniosku przez osoby, których dane dotyczą
  • Odmowa udostępniania informacji publicznej
  • Zakres przedmiotowy kontroli
  • Przebieg kontroli
 • Podsumowanie szkolenia
  • Pytania i odpowiedzi w celu sprawdzenia wiedzy
  • Odpowiedź trenera na pytania uczestników szkolenia do wyczerpania tematu

Czas trwania szkolenia:

Do 3 godzin zegarowych

Cena zawiera:

 • Doświadczonego zawodowego trenera
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Dojazd i zakwaterowanie trenera
Cart
X