Audyt Zgodności RODO

 • Start
 • Audyt Zgodności RODO

Dlaczego warto?

Audyt zgodności z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych to pierwszy krok na drodze spełnienia wymagań parlamentu europejskiego i rady UE. Realizacja usługi pozwoli na inwentaryzację posiadanych zasobów ochrony danych osobowych oraz wykaże, jakie należy podjąć kroki, aby spełnić wymagania RODO.

Ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:

 • Określamy plan, zakres oraz kryteria audytu
 • Spotkanie otwierające działania audytowe

Zakres audytu:

Sprawdzenie podstaw przetwarzania danych osobowych obejmuje:

 • Weryfikację zgód na przetwarzanie danych osobowych (dobrowolność wyrażania zgody, domniemanie, zasada celowości)
 • Obowiązki prawne i umowne
 • Uzasadniony interes Administratora
 • Badanie zasadności przetwarzania danych szczególnej kategorii oraz form ich zabezpieczeń (tzw. wrażliwych)

Weryfikacja realizacji obowiązków informacyjnych i sprawdzenie procesu profilowania danych osobowych:

 • Spełnienie obowiązku informacyjnego (kompletność przekazywanych danych, jasność i przejrzystość informacji)
 • Realizacja i spełnienie obowiązków dla profilowania danych

Analiza i ocena spełnienia obowiązków organizacji w zakresie rozporządzenia o ochronie danych osobowych:

 • Wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych tzw. polityk ochrony
 • Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania
 • Weryfikację przygotowanej oceny skutków dla ochrony danych (procedury zarządzania ryzykiem, obowiązek realizacji oceny)
 • Postępowanie i procedury związane z naruszeniami danych osobowych

Ocena stopnia zabezpieczenia danych osobowych oraz stosowanych środków organizacyjnych:

 • Badanie przygotowania do zmian w zakresie inspektora ochrony danych
 • Sprawowanie nadzoru nad elektronicznym przetwarzanie danych osobowych
 • Wydawanie poleceń i upoważnień przez Administratora
 • Wizja lokalna obszaru przetwarzania
 • Sprawdzenie wdrożonych form zabezpieczeń fizycznych

Ocena stopnia zabezpieczenia danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych infrastruktury informatycznej:

 • Mierzenie skuteczności mechanizmów kontrolnych dla wprowadzonych środków
 • Zabezpieczenia danych przetwarzanych mobilnie
 • Przygotowanie na utratę dostępności
 • Polityki haseł i ich stosowanie
 • Zabezpieczenia sieci
 • Badanie ankietowe związane z wymaganiami dla systemów przetwarzających dane osobowe

Badanie procesów współpracy z podmiotami zewnętrznymi – powierzenie przetwarzania danych osobowych:

 • Kryteria doboru i stosowane klauzule umowne
 • Podpisane umowy i sprawowany nadzór

Podsumowanie oraz wnioski z przeprowadzonego audytu:

Sporządzamy raport z audytu zawierający ocenę w zakresie zapewnienia skutecznego poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Oceny te zostaną podzielone na:

 • Oceny wynikające z niezgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi
 • Oceny wynikające z niezgodności ze opublikowanymi zaleceniami Grupy Roboczej Artykułu 29
 • Oceny wynikające z dobrych praktyk, których wdrożenie zoptymalizuje techniczne i/lub organizacyjne mechanizmy zabezpieczające dane osobowe
 • Spotkanie zamykające wraz z przedstawieniem spostrzeżeń
 • Doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych
Cart
X