Szkolenie – RODO nowe zasady ochrony danych

 • Start
 • Szkolenie – RODO nowe zasady ochrony danych

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają nowe zasady przetwarzania danych osobowych, które wynikają z nowego Rozporządzenia. Wiedza zdobyta na szkoleniu, pozwoli dostosować organizację do nowych przepisów.

Opis

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają nowe zasady przetwarzania danych osobowych, które wynikają z nowego Rozporządzenia. Wiedza zdobyta na szkoleniu, pozwoli dostosować organizację do nowych przepisów.

Konspekt Szkolenia

Grupa docelowa:

Szkolenie RODO skierowane jest do osób chcących nabyć wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, nowej roli Inspektora, nowych kompetencji I uprawnień GIODO/PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych.

Zagadnienia ochrony danych osobowych

 • Przedstawiamy obwiązujące akty prawne krajowe oraz kodyfikacje europejskie,
 • Omówienie filarów rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • Zaprezentowanie zmian wynikających z projektu ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Ćwiczenie dotyczące pojęć i definicji dotyczących ochrony danych osobowych,
 • Omówienie zakresu terytorialnego rozporządzenia

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • Przedstawienie zasad zbierania i przechowywania danych osobowych,
 • Ćwiczenie dotyczące warunków przetwarzania danych osobowych,
 • Zgoda i warunki udzielania oświadczenia woli na przetwarzanie danych osobowych, z uwzględnienie zmian wynikających z przetwarzania danych osobowych dzieci,
 • Podział danych osobowych, przedstawienie zmian w danych szczególnie chronionych

Prawa osoby, które dane dotyczą

 • Omówienie obowiązków informacyjnych,
 • Przedstawienie zakresu wniosków o udzielenie informacji do administratora danych,
 • Uprawnienia kontrole osób, których dane są przetwarzane tj. prawo dostępu, prawo poprawiania, prawo do bycia zapomnianym, prawo przenoszenia danych, prawo do wzniesienia sprzeciwu, prawo dotyczące profilowania,

Administrator i podmiot przetwarzający,

 • Omówienie roli administratora i podmiotu przetwarzającego z uwzględnieniem obowiązków,
 • Współadministratorzy – podział obowiązków i przedstawienie nowego pojęcia,
 • Ćwiczenie dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • Omówienie relacji administrator i podmiot przetwarzający,
 • Przedstawienie nowych wymagań dla umów powierzenia,
 • Omówienie zmian w zakresie inwentaryzacji i zgłaszania zbiorów danych osobowych,
 • Przedstawienie obowiązków realizacji rejestrowania kategorii czynności przetwarzania.

Bezpieczeństwa Danych Osobowych – Środki bezpieczeństwa i systemy informatyczne

 • Omówienie nowych środków bezpieczeństwa i podejścia opartego na ryzyku,
 • Ćwiczenie dotyczące stosowania środków ochrony,
 • Zgłoszenie naruszenia ochrony i ocena skutków na podstawie rozporządzenia unijnego,
 • Ćwiczenie dotyczące naruszeń ochrony danych osobowych,
 • Ćwiczenie dotyczące analizy ryzyka
 • Ocena skutków dla ochrony danych,
 • Rola Inspektora Danych Osobowych porównanie wymagań i zmian w stosunku do roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • Kodeks postępowania w Rozporządzaniu GDPR

Kontrola przetwarzania danych osobowych

 • Zadania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Sankcje administracyjne i odpowiedzialność RODO,
 • Kontakt z organem nadzorczym

Podsumowanie szkolenia

 • Pytania i odpowiedzi w celu sprawdzenia wiedzy,
 • Odpowiedz trenera na pytania uczestników szkolenia do wyczerpania tematu.

Czas trwania szkolenia:

 • 3 godziny zegarowe uwzględniając przerwę 15 min

Metody pracy:

 • Prezentacja multimedialna;
 • Wykład;
 • Ćwiczenia;

W ramach Szkolenie RODO oferujemy:

 • Wsparcie merytoryczne;
 • Doświadczonego zawodowego trenera;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Dojazd i zakwaterowanie trenera;
Cart
X