Szkolenie Wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności

 • Start
 • Szkolenie Wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności

Szkolenie pozwoli uczestnikom na poznanie minimalnych wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności w odniesieniu do systemu zarządzania usługami IT i bezpieczeństwem informacji.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest głównie dla osób wdrażających minimalne wymagania KRI.

Konspekt szkolenia

 • Zwrócenie uwagi na aktualną regulację wewnętrzną
 • Uświadomienie znaczenia ważności aktualnej inwentaryzacji sprzętu oraz oprogramowania.
 • Uzmysłowienie przeprowadzenia okresowej analizy ryzyka
 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Omówienie sposobów organizacji szkoleń
 • Zapoznanie z zabezpieczeniami wpływającymi na ochronę przetwarzanych informacji
 • Zaznajomienie z zasadami zachowania bezpieczeństwo przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość
 • Sposoby zarządzania incydentami bezpieczeństwa
 • Administrowanie umów ze stroną trzecią
 • Przedstawienie poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych
 • Wymiana informacji postaci elektronicznej

Cena zawiera

 • Doświadczonego zawodowego trenera;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Dojazd i zakwaterowanie trenera;
Cart
X