Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd

Przypominamy o trwającym naborze do projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd,” który ma na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego.

O projekcie

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2027, Działanie 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. To ważna inicjatywa, w której operacyjne zarządzanie powierzono dwóm kluczowym instytucjom: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) oraz Państwowemu Instytutowi Badawczemu NASK (NASK-PIB).

Cel projektu

Projekt ten wyrasta z analizy potrzeb jednostek samorządu terytorialnego, którą przeprowadzono w wyniku „Diagnozy cyberbezpieczeństwa”. Jej głównym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa informacji oraz zdolności JST do zapobiegania, wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

1.  Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa: Uczestnictwo w projekcie umożliwia dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, ekspertyzy oraz wsparcia, co znacząco zwiększa zdolność obrony przed zagrożeniami cybernetycznymi.

2. Zgodność z Przepisami Prawnymi: Projekt pomaga dostosować działania do obowiązujących przepisów, w tym Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), co pozwala uniknąć problemów prawnych i kar finansowych.

3. Zarządzanie Ryzykiem: Działania z zakresu cyberbezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przerw w świadczeniu usług, utraty danych oraz strat finansowych, co przyczynia się do utrzymania zaufania społeczności.

4. Wsparcie Eksperckie: Projekt jest realizowany przez doświadczonych specjalistów, co gwarantuje uczestnikom najlepsze doradztwo na każdym etapie.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z tej znakomitej okazji, która pozwoli na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa i ochronę interesów mieszkańców. Aby dowiedzieć się więcej o projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd”, zapraszamy do skontaktowania się z nami bezpośrednio.

Jesteśmy przekonani, że poprzez wzmocnienie cyberbezpieczeństwa naszych jednostek samorządu terytorialnego przyczyniamy się do większego bezpieczeństwa i odporności całej naszej społeczności.

Previous Post
Newer Post
Cart
X