Elitpartner

Szkolenie online na platformie

Oferujemy Szkolenie online z zakresu RODO oraz Cyberbezpieczeństwa i Socjotechniki! Stworzyliśmy dla Państwa platformę szkoleniową, która umożliwia poszerzenie swojej wiedzy z zakresu RODO oraz Cyberbezpieczeństwa. Już dziś możecie skorzystać z kursów bez wychodzenia z domu! Po zakończonym szkoleniu otrzymujecie imienny certyfikat! Po szczegóły zapraszamy do kontaktu! https://elitpartner.pl/kontakt/
Read more

Miażdżący raport NIK o ochronie danych osobowych w JST

Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) ujawnia znaczące nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach samorządowych.Według najnowszych danych NIK-u, aż 43% placówek oświatowych, 32% publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 28% ośrodków pomocy społecznej korzysta z adresów mailowych w domenach komercyjnych, co może prowadzić do poważnych ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Raport wskazuje kilka niezwykle […]
Read more

Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd

Przypominamy o trwającym naborze do projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd,” który ma na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego. O projekcie Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2027, Działanie 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. To ważna inicjatywa, w której operacyjne zarządzanie powierzono dwóm kluczowym instytucjom: Centrum Projektów Polska Cyfrowa […]
Read more

Diagnoza cyberbezpieczeństwa JST

Ogłoszono granty z projektu „Cyfrowa Gmina” dla jednostek samorządu terytorialnego dofinansowanie można uzyskać na zadania związane z: W ramach uzyskania środków na zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych niezbędne będzie dokonanie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do dokumentacji konkursowej. Więcej informacji o projekcie: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina Kto powienien przeprowadzić diagnozę?  Przeprowadzić diagnozę powinna […]
Read more

DODO a RODO

Wszyscy zdążaliśmy się już przyzwyczaić do terminu RODO oraz wymagań narzuconych przez to unijne rozporządzenie w zakresie zasad przetwarzana danych osobowych. Jednakże unijna reforma ochrony danych osobowych zapoczątkowana w 2016 roku to nie tylko RODO, ale również inne akty prawne – obowiązujące bądź też pozostające w przygotowaniu. W niniejszym opracowaniu zostanie omówiona ustawa z dnia […]
Read more

Ochrona sygnalistów 

Celem artykułu jest wyjaśnienie wymagań nałożonych Dyrektywą w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. na Jednostki Samorządu Terytorialnego. Warto dodać, że każda dyrektywa unijna jest dodatkowo implementowana przez Państwa Członkowskie. Czas na wdrożenie zapisów dyrektywy mija już niedługo bo dnia 17 grudnia 2021r. Stąd też wiele podmiotów […]
Read more

Komisja Rewizyjna a RODO – kontrola 

Celem artykułu jest wyjaśnienie zasad dostępu do danych osobowych przez Komisje rewizyjną która wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.  Brak jasnych przepisów Trudno wskazać konkretne dokumenty, do których członkowie komisji rewizyjnej powinni mieć dostęp w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób […]
Read more

Przetwarzanie zbioru danych w pakiecie Office?

Zgodnie z definicją ustawy o ochronie danych osobowych system informatyczny to – „zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych” Jeżeli chcemy wykorzystywać jako system informatyczny do przetwarzania danych osobowych edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne muszą one spełniać szereg wymagań w dwóch kategoriach: System informatyczny powinien zapewniać […]
Read more

Wirus i spam na facebook

W tym wpisie uzyskasz informacje: Jakie są zagrożenia i jak im zapobiec na facebook; Jak zabezpieczyć się przed wirus ami na facebooku. Jak pozbyć się wirusa; Jakie są zagrożenia na facebooku i jak im zabiec? Clickjacking (pl. porywanie kliknięć) Jedna z najstarszych technik używana przez oszustów, użytkownicy są manipulowani psychologicznie. Staje się to poprzez klikanie […]
Read more
Cart
X