Miażdżący raport NIK o ochronie danych osobowych w JST

Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) ujawnia znaczące nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach samorządowych.Według najnowszych danych NIK-u, aż 43% placówek oświatowych, 32% publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 28% ośrodków pomocy społecznej korzysta z adresów mailowych w domenach komercyjnych, co może prowadzić do poważnych ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Raport wskazuje kilka niezwykle istotnych problemów, m. in.:
– Używanie niezabezpieczonych adresów mailowych do przetwarzania danych osobowych (utworzonych w domenie komercyjnej a nie w domenie instytucji)
– Nieświadomość zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych
– Brak stosownych umów powierzenia przetwarzania danych

Zdaniem Izby duża skala nieprawidłowości i ich systemowy charakter wymagają przeprowadzenia kontroli we wszystkich samorządach w kraju.

Szczegóły: https://www.nik.gov.pl/kontrole/I/23/002/LBI/

Previous Post
Newer Post
Cart
X